Foto og transport..

Vi giver hermed tilladelse til at vores barn/børn gerne må blive fotograferet i privat pasningsregi - og at billederne gerne må hænges op i min privat pasningsordning og bruges på min hjemmeside. 

Mhuprivatpasningsordning.momo.net
 

Vi giver hermed Heidi/den private passer skriftlig tilladelse til at vores barn/børn må transporteres i Heidis/den private passers bil efter lovens forskrifter / autostol m.m.)- ført af Heidi/den private passer, samt tilladerse til transport med offentlig transportmidler, herunder bybus , tog og taxa.

Vi giver tilladelse til at Heidi/den private passer køre med vores barn/børn på godkendt ladcykel.

Undertegnede er informert om og indforstået med - at overstående punkter gør sig gældende i pasningstilbuddet af vores barn/børn....

Forældreunderskrift:                                                              Dato:
Forældreunderskrift:                                                             Dato:Den private passer:                                             Dato:

Heidi Graugaard, Frederiksgade 62, 8700 Horsens
Lav din egen hjemmeside med mono.net